Diktverkstaden

Klikk og dra dei orda du vil bruke frå venstre og slipp dei ned på den gule tavla. Så kan du stokke om orda slik du vil, og før du veit ordet av det, blir det eit lite dikt.

Leik med ord