Hulter til bulter

Hulter til bulter har tre ulike vanskegradar. På nivå 1 er det ord frå 4-6 bokstavar, nivå 2 har ord frå 6-8 bokstavar, medan nivå 3 er ord med meir enn 8 bokstavar. Nokre ord kan ha fleire rette svar, men det er likevel berre eitt som kjem opp som fasit.

Viss du klikkar feil, kan du flytte bokstavane opp igjen ved å klikke på dei i den midtarste boksen.

Viss du vil ha løysinga, klikkar du på «Sjå ordet» så kjem det rette ordet fram i den nederste boksen.

Aktivitetar og spel