Aktivitetar og spel

Eg elskar å leike med ord. Ord er dei mest susne og snasne leiketøya eg kan tenke meg. Difor har eg laga nokre fleire ordleikar til deg.

Her kan du leike med ord som går på kryss og tvers, men du finn også flygande gjenstandar og brikker som må settast saman til eit heilt bilete. Ha det kjekt!

Vel eit spel her