Forteljingar

Det finst mange forfattarar som skriv om kattar. Sidan eg, tunkatten i Aasen-tunet er ein populær katt, er det ikkje rart at nokre forfattarar også gjerne vil skrive forteljingar om meg! Her får du eit innblikk i noko av det eg held på med.

Vel forteljing her