Kryssord 3

Du løyser kryssordet ved å klikke på tala i kryssordet og skrive inn svaret ditt. Skriv inn heile ordet. Der eit vassrett og loddrett ord startar på same tal, klikkar du to gongar for å skrive det loddrette løysingsordet. Når du har svart på dei spørsmåla du får til, kan du klikke på «Ferdig»-knappen.