Tunkatt-lotto

Her har eg funne nokre bilete av meg, og nokre frå Ivar Aasen-tunet. Klarar du å hugse kvar bileta ligg?

Aktivitetar og spel