Tunkatten spør

Eg kjenner mange forfattarar og andre som arbeider med kultur for barn. Eg er dessutan ganske flink til å skrive, om eg får seie det sjølv, og har prøvd meg litt som journalist.

Her har eg laga korte intervju med folk eg er interessert i å vite meir om. Sjå kva folk svarer når eg spør!

Kjem du på andre eg burde ha intervjua?

Tunkatten bør intervjue *
Innsendt av *

Vel intervju her..